×

Meer Nederlanders met verdedigingsmiddel na inbraak

22 maart 2019 5 min. Leestijd

Het aantal Nederlanders dat na een inbraak of een poging tot inbraak een verdedigingsmiddel aanschaft, neemt toe. Dat blijkt uit recent onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW).

De 850 deelnemers aan het onderzoek zijn tussen de 25 en 75 jaar oud en wonen zelfstandig. Van degene die een inbraak(poging) meemaakten, heeft meer dan de helft (54%) een verdedigingsmiddel in huis. Dat is een stijging ten opzichte van 2015 toen dat percentage nog op 46% lag.

Gevoel van onveiligheid

Bij 15% van de respondenten is in de afgelopen vijf jaar ingebroken of is daar een poging toe gedaan. Omdat het gevoel van onveiligheid daarna toeneemt, willen meer mensen een verdedigingsmiddel binnen handbereik hebben. Van de ondervraagden die al eens een inbraak meemaakten, heeft 27% een honkbal­knuppel of een ander voorwerp om een klap mee uit te kunnen delen in huis, zoals een hockeystick of grote zaklamp. Een hond als bewaker staat met 17% op de tweede plaats. Daarna volgt op de derde plaats met 12% een speciaal mes en 5% heeft de in Nederland verboden pepperspray in huis. Het verdedigingsmiddel ligt in bijna alle gevallen naast of onder het bed in de slaapkamer.

Klap met honkbalknuppel niet vanzelfsprekend
Volgens Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken, wil het feit dat meer mensen een verdedigingsmiddel in huis hebben, niet zeggen dat zij dit ook daadwerkelijk gebruiken wanneer er wordt ingebroken. “De deelnemers aan het NIPW onderzoek geven aan dat alleen al het bezit van een verdedigingsmiddel het gevoel van veiligheid vergroot. Bijna drie kwart van degenen die een verdedigingsmiddel in huis hebben, zegt dit waarschijnlijk (32%) tot zeker (41%) te durven gebruiken. Respondenten die zeggen waarschijnlijk of zeker hun verdedigingsmiddel niet te gebruiken, doen dit vooral uit angst om de confrontatie aan te gaan of omdat ze bang zijn voor de gevolgen”, aldus Staal. “Dat is trouwens het beste om te doen als je in je huis iets verdachts hoort. Doe het licht in je slaapkamer aan, maak geluid en bel 112. De inbreker zal dan snel het hazenpad kiezen, omdat ook hij de confrontatie liever uit de weg gaat.”

Over wat de consequenties zijn wanneer je een inbreker te lijf gaat, lopen de meningen uiteen. Ruim een derde van de respondenten (36%) denkt een celstraf te kunnen krijgen. Een taakstraf werd door bijna een kwart (24%) genoemd, 15% denkt aan een geldboete en twee op de vijf zijn van mening dat het geen consequenties voor hen zal hebben, omdat zij uit zelfverdediging handelden.

WhatsApp groep voor buurtpreventie voelt veiliger
Het aantal WhatsApp groepen voor buurtpreventie groeit gestaag in Nederland. En het werkt. Het aantal inbraken daalt in buurten en wijken waar WhatsApp voor buurtpreventie wordt ingezet. Deelnemers voelen zich veiliger. Van de deelnemers aan het onderzoek neemt een kwart deel aan buurtpreventie via deze digitale buurtwachten. Via WhatsApp groepen waarschuwen buurtbewoners elkaar voor verdachte situaties. Dat geeft zeven op de tien deelnemers aan het NIPW onderzoek een goed gevoel. Ook het samenwerken aan de veiligheid van de buurt wordt als positief ervaren. Van de deelnemers aan het onderzoek zijn in de provincie Flevoland de meeste deelnemers aan een WhatsApp groep actief (36%), op de voet gevolgd door Noord Holland (31%). De provincies met het laagste aantal deelnemers zijn Groningen (14%) en Utrecht (15%).

Vaker de deur op slot na inbraak
Ruim 10% van de ondervraagden draait bij het weggaan zijn voordeur vrijwel nooit op slot. Nationale voorlichtingscampagnes waarschuwen hiervoor, want met de ‘flippermethode’ kun je een deur die niet op slot is gedraaid binnen een minuut openbreken. Ook de achterdeur wordt nogal eens vergeten. In ruim 3% van de huizen wordt deze bijna nooit op slot gedaan. Is er in de afgelopen vijf jaar ingebroken, dan gaan mensen hier bewuster mee om. Zij draaien hierna in nog maar 4% van de gevallen de voordeur nooit op slot. Regionaal verschilt het vertrouwen in de medemens sterk. In Groningen doet 22% en in Drenthe 21% de deur bijna nooit op slot. In Flevoland en Noord-Brabant zijn inwoners voorzichtiger. Daar draait slechts 4% van de mensen hun voordeur niet op slot.

Elke dag nog 125 tot 250 inbraakpogingen
“Helaas komt woninginbraak nog steeds regelmatig voor; elke dag worden er tussen de 125 en 250 inbraakpogingen gedaan. Er zijn veel verschillende maatregelen die ervoor zorgen dat inbreken in een woning niet makkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze nodig hebben om de woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven. Of er niet eens aan beginnen en naar de buren gaan”, aldus Staal. Op de website inbraakmislukt.nl staat informatie over woninginbraken en hoe die te voorkomen.

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
Stichting NIPW doet onderzoek in het kader van de najaarscampagne van de Nationale Inbraakpreventie Weken. De stichting is een publiek private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van het belang van inbraakpreventie. De stichting wil bijdragen aan het verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen, nu op 65.000 per jaar, naar 60.000 in 2017. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in het voor- en in het najaar. In de stichting zijn verschillende partijen vertegenwoordigd waaronder het Verbond van Verzekeraars en SecuProducts, Assa Abloy en Nauta Veilig, alle bedrijven gespecialiseerd in inbraakpreventie. De stichting wordt ondersteund door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bron: beveiligingsnieuws

ecotax team 2

Ontvang een vrijblijvend adviesgesprek over beveiliging.

Steenpad 13
4797SG Willemstad
The Netherlands