×

Vossen hekwerk met schrikdraad

30 maart 2023 5 min. Leestijd

Het beschermen van broedvogels tegen predatie is een uitdaging voor natuurbeschermers en beleidsmakers over de hele wereld. In Nederland hebben weidevogels, zoals grutto’s en kieviten, te maken met predatie door vossen en andere roofdieren, die hun eieren en kuikens opeten. Deze predatie is een van de belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de weidevogelpopulaties. In dit artikel bespreken we hoe een combinatie van hekwerk met schrikdraden helpt bij het beschermen van broedvogels tegen vossen.

Hekwerk met schrikdraden
Een hekwerk met schrikdraden kan een effectieve barrière vormen tegen vossen en andere roofdieren. Dit hekwerk moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen om effectief te zijn. Zo moet het hekwerk hoog genoeg zijn om te voorkomen dat de vossen eroverheen springen. Daarnaast is het belangrijk dat het hekwerk minstens 20 cm in de grond is ingegraven, om te voorkomen dat de vossen eronderdoor graven. Ook moeten de toegangspoorten van het hekwerk voorzien zijn van stelcon platen, puin of asfalt zodat de vossen er niet onderdoor kunnen. Tot slot werkt het vaak beter op de schrikdraden onder een hoek naar buiten te plaatsen, om overspringen onmogelijk te maken.

Ervaringen in de praktijk
In de provincie Fryslân is er sprake van een sterke afname van het aantal weidevogels door predatie. Beleidsmedewerker Inge van der Zee van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) spreekt van een ‘desastreus’ jaar, waarin een vijfde van de 7.500 kievitsnesten en broedparen weidevogels leeggegeten zijn door vossen en andere roofdieren. In een plasdrasgebied bij Tytsjerk zijn bijvoorbeeld tientallen nesten en ouders met kuikens leeggeroofd. Volgens Sape Dijkstra van het agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden is de balans in de natuur weg en moeten er maatregelen genomen worden om de predatoren aan te pakken.

Elektrische afrasteringen
Een nieuwe studie in samenwerking met de Vogelbescherming toont aan dat elektrische afrasteringen kunnen helpen bij het beschermen van de nesten van broedende weidevogels. Uit de studie blijkt dat vossen met succes worden weggehouden van de nesten door middel van deze afrasteringen. In de jaren dat de nesten werden beschermd, was de kans op overleving van de vogels aanzienlijk hoger dan bij de nesten zonder bescherming. Het gebruik van elektrische afrastering is echter een kostbare maatregel en soms ook praktisch moeilijk uitvoerbaar, omdat het niet altijd mogelijk is om stroom aan te brengen of het raster te onderhouden. Ook maken schrikdraden geen deel uit van een natuurlijk uitgebalanceerd ecosysteem en moeten ze dus gezien worden als een tijdelijke maatregel.

Ecotax beveiligingstechniek heeft op Europoort nu een terrein beveiligd met een meer duurzame schrikdraadtoepassing. Het systeem werkt op zonne-energie en vergt nagenoeg geen onderhoud. Door toepassing van thermische verzinkte materialen is het systeem gegarandeerd van een lange levensduur.  Ecotax Terrein beveiliging past hiervoor de materialen toe die normaal gezien in het hoog risico segment worden toegepast zoals autobedrijven, logistieke centra en gevangenissen. In tegenstelling tot agrarische middelen zijn deze materialen ontwikkeld voor lange levensduur met minimaal onderhoud

Conclusie
Het is positief om te zien dat er ook ontwikkelingen zijn op het gebied van meer duurzame schrikdraadtoepassingen, zoals het systeem dat Ecotax Terreinbeveiliging toepast op Europoort. Door gebruik te maken van zonne-energie en thermisch verzinkte materialen, is het systeem niet alleen duurzamer, maar ook nog eens gegarandeerd van een lange levensduur met minimaal onderhoud. Dit soort ontwikkelingen zijn belangrijk om te zorgen voor een meer duurzame en evenwichtige bescherming van broedvogels tegen predatie. Het is echter belangrijk om te blijven zoeken naar meer natuurlijke oplossingen en de schrikdraadtoepassingen te zien als tijdelijke maatregelen.

ecotax team 2

Ontvang een vrijblijvend adviesgesprek over beveiliging.

Steenpad 13
4797SG Willemstad
The Netherlands