×

Nutsbedrijven & Telecom

Eén vitale rol in onze infrastructuur.

Nutsbedrijven spelen een vitale rol in de Nederlandse economie en infrastructuur, met betrekking tot stroomvoorzieningen, waterwinningsinstallaties, gasopslag, kerncentrales, en tegenwoordig ook zonneparken die een steeds belangrijker deel van onze energieopwekking uitmaken. Zonder deze vitale organisaties en hun installaties ligt Nederland stil, met alle gevolgen van dien. In de afgelopen 30 jaar hebben we veel van deze installaties beveiligd.

Kerncentrales 

energiecentrale beveiligingHet beveiligen van kerncentrales is van vitaal belang voor de energieopwekking en vormt een steeds groter deel van onze totale beschikbare energie. Daarom is het cruciaal dat deze locaties goed beschermd zijn tegen sabotage. Met het oog op eventuele dreigingen, die hedendaags steeds actueleren worden, is van belang goed beveiligingsplan te maken.

 

Meer over het beveiligen van kerncentrales


Wateropslag, -winning en -zuivering

Drinkwater is van cruciaal belang, zeker als je bedenkt dat een mens maar drie tot vier dagen zonder water kan. Waterwinningsinstallaties staan vaak overal in Nederland & België. Dankzij innovatieve techniek werken deze installaties volledig op afstand, waardoor er niemand aanwezig is. Hierdoor is een betrouwbare beveiligingsoplossing van levensbelang op deze locaties.

Meer over beveiligen van waterinstallaties


Gas & Olie

Het beveiligen van olie- en gasinstallaties en opslagfaciliteiten is cruciaal voor nationale veiligheid en economische stabiliteit. Deze installaties zijn essentieel voor de energievoorziening en vaak doelwitten voor sabotage en terrorisme. Dit kan op verschillende wijzen worden gedaan. Het is wel van belang rekening te houden met vluchtroutes en brandbare stoffen.

 

Meer over beveiligen van fossiele industrie


Transformator- en hoogspanningstations

Transformator- en hoogspanningstations zijn cruciaal voor de elektriciteitsvoorziening. Onvoldoende beveiliging kan leiden tot stroomuitval, economische schade en veiligheidsrisico’s. Daarom is het essentieel om deze infrastructuur goed te beschermen tegen sabotage, diefstal en andere bedreigingen.

Meer over beveiligen van transformator- en hoogspanningstations


Telecom 

Telecom- en zendmasten vormen de ruggengraat van onze communicatie. Slechte beveiliging kan leiden tot netwerkuitval, economische schade en veiligheidsproblemen. Het is daarom essentieel om deze structuren te beschermen tegen sabotage, diefstal en andere dreigingen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor civiele netwerken, maar ook voor hulpdiensten die niet meer bereikbaar zijn of onderling niet meer kunnen communiceren.

Meer over beveiligen van Telecom & zendmasten


Zonneparken en -velden 

parken goed te beschermen om hun efficiëntie en veiligheid te waarborgen.  Zonneparken spelen een belangrijke rol in duurzame energieproductie. Zonder adequate beveiliging kunnen deze parken kwetsbaar zijn voor vandalisme, diefstal en andere gevaren. Het is daarom cruciaal om zonnepark te beveiligen.

Meer over beveiligen van uw zonnepark


 

Datacenter

Fysieke beveiliging van datacenters is essentieel om ongeautoriseerde toegang en sabotage te voorkomen. Het omvat maatregelen zoals toegangscontrole, bewakingspersoneel, schrikdraadbeveiliging en goede alarmopvolging.  Deze beveiliging voorkomt diefstal, schade en datalekken en stil vallen van vitale processen, waardoor de integriteit en beschikbaarheid van kritieke gegevens behouden blijven.

Meer over beveiligen van uw datacentra

 

ecotax team 2

Ontvang een vrijblijvend adviesgesprek over beveiliging.

Steenpad 13
4797SG Willemstad
The Netherlands